Contact

Stichting Folk Groningen - contact
   

 

 
Naam/name :
Adres/adress :
Postcode/zipcode :
Plaats/town :
Telefoon/telephone :
E-mail :
Vraag/question :

U wordt verzocht geen link's naar websites mee te geven met dit formulier, uw mail zal dan niet aankomen.
You are asked not to fill in web adresses with this from. Your mail will not arrive.
 
   

Voor opgave voor onze email-nieuwsbrief kun je kontakt opnemen met Stichting Folk.

STICHTING FOLK GRONINGEN
Velduil 17
9781 RK Bedum
TEL . 050 3022380
   

Stichting Folk Groningen programmeert professionele, Europese bands en ensembles. Nederlandse amateurgroepen kunnen we helaas niet in ons programma opnemen.

Stichting Folk Groningen accommodates European, professional bands and ensembles. Agencies / groups who are interested in a possible performance in Groningen, may contact the programmer, Mr. Geert Oude Weernink.

Geert Oude Weernink (mail)
Plantsoenlaan 15,
9635 AC Noordbroek,
Netherlands.
TEL. 00 *31 (0)598 - 450103
FAX  00 *31 (0)598 - 452153